‘Wij worden blij van blije bewoners!’

Wat het leukste is aan het werk van Iris Tromp en Simon Veen? “Dat zijn heel veel dingen”, zeggen ze “Het is mooi om te zien dat cliënten zich ontwikkelen, maar het is vooral mooi om te zien dat het beter met ze gaat en dat ze meer genieten van het leven! Dat horen we ook van ouders. Je ziet ze genieten van de dingen die ze kunnen. Ja, wij worden blij van blije bewoners!”

Helder en duidelijk

Iris en Simon werken in het Koetshuis op Sintmapark in Tolbert. Iris is persoonlijk begeleider in team E. Zij en haar collega’s verzorgen de woonbegeleiding van zes mannen met een lichte tot zwaar verstandelijke beperking. De meesten hebben eveneens een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), ADHD of het Fas syndroom. Allemaal hebben ze baat bij een heldere structuur en een duidelijk dagprogramma. Simon werkt in team B. Daar wonen twee mannen en twee vrouwen met een ernstige verstandelijke beperking, ASS en hechtingsproblemen. Voor alle bewoners van het Koetshuis geldt dat ze functioneren op een laag sociaal emotioneel niveau. Er is sprake van een zogeheten disharmonisch profiel. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand wel kan praten, maar zelf niet begrijpt wat hij zegt. Team B verzorgt naast de woonbegeleiding ook de dagbesteding van de bewoners.

Minder probleemgedrag

Zowel bij het wonen als bij de dagbesteding wordt gewerkt op basis van Triple-C (zie kader). Wat dit betekent in de dagelijkse praktijk? “Je kijkt naar de cliënt en daar sluit je op aan, heel breed”, aldus Simon en Iris. “Je onderzoekt waarom bepaald gedrag is ontstaan en je kijkt naar wat de cliënt nodig heeft om dit gedrag te voorkomen. Heeft iemand een kopje op de grond gegooid? Dan leg je de focus niet op het kapotte kopje, maar op de oorzaak van het gedrag. Je ruimt samen het kopje op, de bewoner hoeft niet meer voor straf naar zijn kamer, en je gaat weer verder. Het accent ligt nu op nabijheid en een positieve benadering. De cliënt moet weten dat hij steeds op ons kan bouwen, hij wordt lief gevonden en kan altijd terugvallen op ons. Sinds we nu een jaar of zes zo werken, is er nog wel probleemgedrag, maar veel minder.”


‘De kracht van de begeleiding op basis van Triple-C is dat we veel bewuster aan het werk zijn, er zit meer verdieping in en de bewoners laten minder probleemgedrag zien. Hun leven is mooier geworden!’


Herstel van het gewone leven

Iris en Simon benadrukken nogmaals dat ze niet alleen kijken naar het gedrag, maar vooral naar de stap daarvoor. “Een cliënt boden we bijvoorbeeld andere activiteiten aan, die beter bij hem passen. Hierdoor werd hij zelfverzekerder en nam het ongewenste gedrag af. De decembermaand levert altijd veel spanning op. Dan kijk je, heel individueel, hoe je die spanning voor bepaalde mensen kunt verminderen en daarnaast geef je ze meer nabijheid. Voor de begeleiding betekent dit: individueel kijken en heldere afspraken maken binnen het team. Wat je steeds weer doet is het gewone leven zo veel mogelijk herstellen. De kracht van de begeleiding op basis van Triple-C is dat we veel bewuster aan het werk zijn, er zit meer verdieping in en de bewoners laten minder probleemgedrag zien. Hun leven is mooier geworden!”

Triple-C in notendop

Op diverse woon- en dagbestedingslocaties van De Zijlen worden mensen begeleid op basis van Triple-C. Triple-C is een methodiek voor de begeleiding van mensen met een beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches – de begeleiders - ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.


Cliënten ervaren het gewone leven, doordat de begeleiders:

  • uitgaan van hun menselijke behoeften;
  • een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan;
  • samen werken aan een betekenisvol dagprogramma;
  • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.

Menselijk en wenselijk

Het belangrijkste uitgangspunt van Triple-C is dat cliënten met een verstandelijke of psychiatrische beperking mensen zijn en dus menselijke behoeften hebben. Begeleiding en behandeling volgens Triple-C is volledig gericht op het beantwoorden aan en het vervullen van menselijke behoeften van cliënten. Cliënten straffen, vastbinden of afzonderen hoort daar niet bij.

Drie pijlers, drie doelen

De belangrijkste pijlers van Triple-C zijn het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en het bieden van een betekenisvolle invulling van de dag, waarbij anders wordt gekeken naar probleemgedrag. Samen met de begeleider die hen onvoorwaardelijk ondersteunt, hebben cliënten een compleet en betekenisvol dagprogramma, waarin ze succeservaringen opdoen. Hun vertrouwen groeit, de stress neemt af en problematisch gedrag verdwijnt naar de achtergrond.


Bron: http://www.asvz.nl/specialismen/triple-c/