‘Op koers in 2019!’

‘Terugblikken op 2018: wat neem je mee en wat laat je achter je?’ Met deze woorden begint bestuurslid Annet van Zuijlen, namens de RvB, haar nieuwjaarstoespraak voor medewerkers van De Zijlen op maandag 7 januari 2019. ‘We staan nu in een nieuw jaar met wellicht veel goede voornemens, ambities en dromen, maar vergeet niet: ervaringen vormen je en geven inhoud aan je keuzes. Of dat mooie of pijnlijke ervaringen zijn, ze zijn er en horen bij jou en bij ons als organisatie. Het maakt ons tot wie we zijn. Dat opgeteld bij onze ambities, geeft onze koers in 2019!’

Allereerst blikt Annet terug op de vermissing en het overlijden van de cliënt van De Lindehoeve in Tolbert in de eerste week van dit nieuwe jaar. ‘Onze deelneming gaat uit naar de direct naasten en naar cliënten en de medewerkers van de Lindenhoeve. Ik was geraakt door de grote betrokkenheid van omwonenden. Op zo’n moment sta je er samen voor en ben je samen een.

Zo’n bericht doet ons weer realiseren hoe kwetsbaar en afhankelijk we zijn van en voor elkaar. Dat ons werk mensenwerk is met een grote mate van verantwoordelijkheid, noodzaak tot continue alertheid en grote betrokkenheid. ‘

'Wat we als organisatie doen is een context creëren zodat cliënten veilig bij ons kunnen wonen en medewerkers veilig bij ons kunnen werken. Dat is onze missie: samen een fijne dag. Dat was in 2018 zo en dat zal in 2019 niet anders zijn.’


‘Voor cliënten en medewerkers kun je nooit te ambitieus zijn. Zij verdienen onvermoeid onze volle aandacht en inspanning.’


In 2018 werden we verrast door uitersten. Mooie initiatieven kregen vorm, zoals het ECD, de ontwikkelingsagenda, de 4mijl4you en allerlei lokale initiatieven. Helaas werden we ook verrast door onverwachte negatieve resultaten, zoals een hoog verzuim, financiële en kwalitatieve uitdagingen.’

‘Voor 2019 zijn we ambitieus. MVG, ECD, HRM, en productiesturing, samenwerking met verwanten, vrijwilligers en externe partners, daar gaan we ons op focussen. En dat in een wereld die volop verandert. ‘Is dat niet te ambitieus’, wordt ons wel eens gevraagd. Wij denken van niet. Voor cliënten en medewerkers kun je nooit te ambitieus zijn. Zij verdienen onvermoeid onze volle aandacht en inspanning. Bovendien is De Zijlen een veerkrachtige organisatie met power.

Wij als raad van bestuur hebben er daarom het volste vertrouwen in dat we onze ambties kunnen realiseren;

Wat voor ons ligt

En wat achter ons ligt

Is niets in vergelijking met wat in ons ligt

Als we dat naar buiten brengen

Gebeuren er wonderen


Op een goed 2019!Annet van Zuijlen en Eric Zwennis

Raad van bestuur