Doorgesluisd 1

Maak jij samen met ons het verschil?

Wil jij samen met ons aan de slag gaan? Kom dan werken bij De Zijlen! Heb je misschien de advertentie van De Zijlen gezien op facebook of LinkedIn? We zijn op zoek naar amitieuze medewerkers! Naast advertenties maken we video’s waarin medewerkers en verwanten aan het woord zijn. Zie je onze advertentie ergens voorbij komen? Deel hem dan op je tijdlijn!

Tevreden wonen en werken

Hoe weten we of mensen tevreden zijn over wonen en werken bij De Zijlen? Waar zijn we samen trots op en wat kan er beter? Cliënten kunnen dit het beste zelf vertellen. Het cliëntenteam van De Zijlen gaat met ze in gesprek. Het cliëntenteam bestaat uit vijf cliënten. Zij bezoeken plekken van De Zijlen waar mensen werken of wonen. Dit noemen we een cliëntenaudit.

Hoe verloopt een cliëntenaudit?

Het cliëntenteam is bijvoorbeeld op bezoek geweest bij Het Boegbeeld. Dit is een dierenweide met restaurant in de stad Groningen. In het filmpje zie je het cliëntenteam in gesprek met cliënten. Ze hebben het over hoe het op het werk gaat. Over bijvoorbeeld veiligheid of over huisregels of over meepraten.

Nieuwe cliëntvertrouwens-
personen

Per 1 januari zijn twee nieuwe cliëntvertrouwenspersonen aangesteld.Voor regio West:

Jannetje Smith

06 - 50 01 72 17

j.smith@cosis.nu

Voor regio Oost en FLINQ:

Lout van der Velde

06 - 51 01 39 43

l.vandervelde@cosis.nu


Vertrouwenspersoon (extern) voor medewerkers / vrijwilligers

Ook per 1 januari is de nieuwe externe vertrouwenspersoon voor medewerkers gestartExterne vertrouwenspersoon

Peta Twijnstra

058 - 74 40 022

info@burovertrouwenspersonen.nl


Toekomstbestendige zorg in het aardbevingsgebied

In het aardbevingsgebied wonen relatief meer ouderen en minder jongeren. Ook ontstaat er een tekort aan mensen die werken in de zorg, net als in de rest van Nederland. Als er niets wordt gedaan, zal het straks niet lukken om voor iedereen goede zorg te organiseren. Daarom hebben allerlei (zorg)partijen een rapport opgesteld. Daarin staat hoe zij ervoor willen zorgen dat er voor alle inwoners van dit gebied goede zorgvoorzieningen zijn. Dit rapport werd begin oktober aangeboden aan minister De Jonge.

Toekomstbeeld

Gezond thuis wonen of veilig wonen in een zorginstelling die past bij de zorgbehoefte van de inwoners. Dat is het toekomstbeeld van de zorgorganisaties, gemeenten, provincie, corporaties, ministerie en Menzis. In dit toekomstbeeld is een koppeling gemaakt tussen voldoende goede zorg voor de toekomst en de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied. Een groot aantal van de zorggebouwen moet namelijk binnen vijf jaar versterkt of gesloopt worden. Dit geldt ook voor locaties van De Zijlen in Appingedam en Middelstum. De komende tijd wordt meer duidelijk welke zorg nodig is in de toekomst, hoe de partijen deze het beste kunnen organiseren en welke gebouwen daarbij horen.


Woonlocatie Fraamborg van De Zijlen aan de Plataanlaan in Middelstum is het eerste zorggebouw in het Groningse aardbevingsgebied dat in 2017 is versterkt.

Feestelijke middag nieuwbouw Sintmaheerdt

Donderdag 11 oktober was het feest op de bouwplaats van Sintmapark in Tolbert. Hier realiseert De Zijlen een nieuwe leefomgeving voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen die nu wonen op de Wierde. Samen met cliënten, families, medewerkers, relaties en omwonenden is symbolisch een verbinding gemaakt tussen de twee nieuwe woonvormen. De nieuwbouw bestaat uit studio’s van vijftien tot vijfentwintig vierkante meter met voor een ieder een eigen badkamer. Dit betekent veel meer privacy voor de bewoners. Daarnaast is er een ruimte voor dagbesteding.